Tudomány

Szűrés, rendezés:
Terméknév
Ár
Válság és megújulás

Popper Péter Válság és megújulás

Könyv » Tudomány
Popper Péter e kötetében a különböző kultúrkörökben - leginkább a magyarban - megjelenő társadalmi és magánéleti krízisek okait kutatja. Nem direkt módon elemez, a válság és a depresszió legyőzése érdekében az ember belső lelki építkezéséről elmélked…

2.380 Ft

+ szállítási költség
1 ajánlat
Változó falvaink

Beluszky Pál Változó falvaink

Könyv » Tudomány
E kötet szerkesztői több ízben, legutóbb a 2007-ben megjelent ,,Változó falvaink" c. könyvükben tettek kísérletet a magyarországi falvak nagysága, gazdasági funkciói, népesedési folyamatai, a lakosság demográfiai struktúrája, anyagi helyzete alapján …

3.390 Ft

+ szállítási költség
1 ajánlat
Múlt a jelenben

Ormos Mária Múlt a jelenben

Könyv » Tudomány
Lehet-e magyar történelmet írni egyetemes történelem nélkül? Meg lehet-e érteni a Magyarországon és a Magyarországgal történteket a nemzetközi környezet számbavétele nélkül? Hol van Magyarország helye Közép-Európában, Európában és a világban? - ezeke…

2.210 Ft

+ szállítási költség
1 ajánlat
Hagyományos falak

Sabján Tibor Hagyományos falak

Könyv » Tudomány
Sabján Tibor - Buzás Miklós Hagyományos falak (népi kultúra) Terc Kft, 2005 140 o., puha kötés 2520.- A magyar népi építészet falféleségeinek sokszínűségét mutatjuk be Népi Kultúra sorozatunk negyedik kötetében. Ismertetjük a hagyományos falak szerke…

2.520 Ft

+ szállítási költség
1 ajánlat
A szabadság nehéz mámora

Esterházy Péter A szabadság nehéz mámora

Könyv » Tudomány
1996-ban jelent meg Esterházy Péter legutóbbi esszékötete, az Egy kék haris.Ez az új kötet az azóta írott újságcikkekből, tanulmányokból, alkalmi szövegekből áll össze, hogy egy könyvként maga is alkalmat teremtsen: kerüljenek egymás mellé azok az ír…

1.992 Ft

+ szállítási költség
1 ajánlat
Egy kékharisnya följegyzéseiből

Esterházy Péter Egy kékharisnya följegyzéseiből

Könyv » Tudomány
A kötet az 1991 és 1994 tavasza közt született Esterházy-írásokat tartalmazza, mindazt, ami nem regény és nincs Kertész Imrének ajánlva. A szerző némiképpen önkényesen csoportosította a szövegeket, meghagyva egyben és időrendben az Élet és Irodalom-b…

2.792 Ft

+ szállítási költség
1 ajánlat
Eredeti magyar nyelvtan

Czakó Gábor Eredeti magyar nyelvtan

Könyv » Tudomány
A magyar gyerekek és tanáraik zömmel utálják a magyarnyelvtant, mert nem találkozik nyelvérzékükkel. Különösen azért, mert nem a mi toldalékoló nyelvünkre szabatott. Pedig a Magyar Nyelv szótára - szerzőik után: a Czuczor-Fogarasi, (1862-1874) - pára…

2.457 Ft

+ szállítási költség
1 ajánlat
Természeti katasztrófák

Rainer Crummenerl Természeti katasztrófák

Könyv » Tudomány
Az ókori ember gyakran titánokat képzelt a föld mélyére, amikor vulkánok kitörését vagy szökőárak tombolását kellett elszenvednie. Ma már sokat tudunk arról, hogy mi történik odalenn, hogy milyen fizikai erők állnak a különböző természeti jelenségek …

2.093 Ft

+ szállítási költség
2 ajánlat
Ironikus etológia

Csányi Vilmos Ironikus etológia

Könyv » Tudomány
A szerző előadásában

2.541 Ft

+ szállítási költség
1 ajánlat
A takaréktűzhely

Sabján Tibor A takaréktűzhely

Könyv » Tudomány
Sabján Tibor A takaréktűzhely (népi kultúra) Terc Kft, 2002 176 o., puha kötés Korábbi munkáihoz hasonló tagolásban a takaréktűzhelyek történetét dolgozza fel a szerző. Megismerhetjük belőle a háztartási munkában és a lakáskultúrában jelentős változá…

2.520 Ft

+ szállítási költség
1 ajánlat
Európa végnapjai

Pokol Béla Európa végnapjai

Könyv » Tudomány
Pokol Béla Európa végnapjai A demográfiai összeroppanás következményei Kairosz Kiadó, 2011 210 o., puha kötés 2380.- A népességfogyás egész Európa gondja, s míg a keleti uniós országokban ezt a cigánykérdés súlyosbítja addig a gazdagabb nyugati állam…

2.380 Ft

+ szállítási költség
1 ajánlat
Politikaelmélet

Pokol Béla Politikaelmélet

Könyv » Tudomány
A jog- és szociológiaelmélet átfogó kifejtése után a jeles szerző ezúttal a társadalomtudományok harmadik területét vizsgálja. A Politikaelmélet a legjobb magyar átfogó igénnyel készült politológiai tankönyv. E kötettel válik teljessé Pokol Béla társ…

2.231 Ft

+ szállítási költség
1 ajánlat
Egymást keresik

Ranschburg Jenő Egymást keresik

Könyv » Tudomány

833 Ft

+ szállítási költség
1 ajánlat
A mászókéményes konyha

Sabján Tibor A mászókéményes konyha

Könyv » Tudomány
A könyv a zárt kéménnyel vagy népies nevén a mászókéménnyel füsttelenített paraszti konhamonográfiája, amely nemcsak történetiés néprajzi oldaláról járjakörül a témát, hanem műszaki szempontból is beavat a konyhaitüzelőberendezések nehezen felderíthe…

1.440 Ft

+ szállítási költség
1 ajánlat
Pikareszk Auschwitz árnyékában

Heller Ágnes Pikareszk Auschwitz árnyékában

Könyv » Tudomány
A Múlt és Jövő kiadó Heller Ágnes zsidó tárgyú írásaiból indított sorozatot. Az indító kötet Auschwitz és Gulág címmelholokausztértelmezéseket adott közre. Második kötetként, a Pikareszk Auschwitz árnyékában című könyvében a filozófusnő zsidó irodalo…

720 Ft

+ szállítási költség
1 ajánlat
A lélek és a nyelv

Pléh Csaba A lélek és a nyelv

Könyv » Tudomány
Az Akadémiai Kiadó új ismeretterjesztő sorozatának célja rövid, lényegre törő, fogyasztható, ugyanakkor a tudomány mai állását tükröző, megalapozott, kiegyensúlyozott és tárgyilagos áttekintést adni egy-egy tudományágról, részterületről vagy éppen ak…

1.351 Ft

+ szállítási költség
2 ajánlat
A rózsakeresztesek teozófiája

Rudolf Steiner A rózsakeresztesek teozófiája

Könyv » Tudomány
A szellemi mozgalomnak határozott célja van, nevezetesen, hogy előre formálja a jövő emberiségét. Ez a cél csak a szellemi bölcsesség magunkba fogadása révén érhető el. Ez az a gondolat, amely abban a lélekben él, aki a szellemtudományt az emberiség …

2.241 Ft

+ szállítási költség
1 ajánlat
Beavatás IX

Czakó Gábor Beavatás IX

Könyv » Tudomány

2.499 Ft

+ szállítási költség
1 ajánlat
Galilei

Németh László Galilei

Könyv » Tudomány
Az Európa Könyvkiadó 1991 szeptemberében indította el megújított, külsejében is vonzóbb sorozatát. Alaposan, minden részletre kiterjedő figyelemmel tervezte meg az összeállítást, hiszen a világirodalom és a magyar irodalom remekműveinek kiadásával eg…

413 Ft

+ szállítási költség
2 ajánlat
A legnagyobb mutatvány

Richard Dawkins A legnagyobb mutatvány

Könyv » Tudomány
150 évvel ezelőtti megjelenésekor Charles Darwin főműve, A fajok eredete megrázó erővel hatott kora társadalmára és a vihar máig nem csitult. Miközben az evolúciót a világ vezető tudósai, sőt teológusai ma már egybehangzóan tudományos tényként fogadj…

3.000 Ft

+ szállítási költség
1 ajánlat
A megismeré​studomá​ny alapjai

Pléh Csaba A megismeré​studomá​ny alapjai

Könyv » Tudomány
,,A megismeréstudomány kritikus mozzanata a megismerés megértésének keresése, legyen az valóságos vagy elvont, emberi vagy gépi. A cél az értelmes kognitív viselkedés megértése. Reményünk az, hogy mindez elvezet az emberi értelem, a tanítás és tanulá…

2.975 Ft

+ szállítási költség
1 ajánlat
Magyar tűzoltóemlékek

Kútvölgyi Mihály Magyar tűzoltóemlékek

Könyv » Tudomány
Ezer esztendő telt el azóta, hogy első királyunk, Szent István törvénybe iktatta a tűz elleni védekezést. Fél évszázaddal később a világon az elsők között alakultak meg a híres kollégiumi városok - Debrecen, Marosvásárhely, Nagyenyed, Sárospatak, Kec…

1.800 Ft

+ szállítási költség
1 ajánlat