Tudomány

Szűrés, rendezés:
Terméknév
Ár
Válság és megújulás

Popper Péter Válság és megújulás

Könyv » Tudomány
Popper Péter e kötetében a különböző kultúrkörökben - leginkább a magyarban - megjelenő társadalmi és magánéleti krízisek okait kutatja. Nem direkt módon elemez, a válság és a depresszió legyőzése érdekében az ember belső lelki építkezéséről elmélked…

2.380 Ft

+ szállítási költség
1 ajánlat
A szabadság nehéz mámora

Esterházy Péter A szabadság nehéz mámora

Könyv » Tudomány
1996-ban jelent meg Esterházy Péter legutóbbi esszékötete, az Egy kék haris.Ez az új kötet az azóta írott újságcikkekből, tanulmányokból, alkalmi szövegekből áll össze, hogy egy könyvként maga is alkalmat teremtsen: kerüljenek egymás mellé azok az ír…

1.992 Ft

+ szállítási költség
1 ajánlat
Változó falvaink

Beluszky Pál Változó falvaink

Könyv » Tudomány
E kötet szerkesztői több ízben, legutóbb a 2007-ben megjelent ,,Változó falvaink" c. könyvükben tettek kísérletet a magyarországi falvak nagysága, gazdasági funkciói, népesedési folyamatai, a lakosság demográfiai struktúrája, anyagi helyzete alapján …

850 Ft

+ szállítási költség
2 ajánlat
Beavatás IX

Czakó Gábor Beavatás IX

Könyv » Tudomány

1.176 Ft

+ szállítási költség
1 ajánlat
Politikaelmélet

Pokol Béla Politikaelmélet

Könyv » Tudomány
A jog- és szociológiaelmélet átfogó kifejtése után a jeles szerző ezúttal a társadalomtudományok harmadik területét vizsgálja. A Politikaelmélet a legjobb magyar átfogó igénnyel készült politológiai tankönyv. E kötettel válik teljessé Pokol Béla társ…

2.231 Ft

+ szállítási költség
1 ajánlat
Természeti katasztrófák

Rainer Crummenerl Természeti katasztrófák

Könyv » Tudomány
Az ókori ember gyakran titánokat képzelt a föld mélyére, amikor vulkánok kitörését vagy szökőárak tombolását kellett elszenvednie. Ma már sokat tudunk arról, hogy mi történik odalenn, hogy milyen fizikai erők állnak a különböző természeti jelenségek …

2.090 Ft

+ szállítási költség
2 ajánlat
Egymást keresik

Ranschburg Jenő Egymást keresik

Könyv » Tudomány

833 Ft

+ szállítási költség
1 ajánlat
A lélek és a nyelv

Pléh Csaba A lélek és a nyelv

Könyv » Tudomány
Az Akadémiai Kiadó új ismeretterjesztő sorozatának célja rövid, lényegre törő, fogyasztható, ugyanakkor a tudomány mai állását tükröző, megalapozott, kiegyensúlyozott és tárgyilagos áttekintést adni egy-egy tudományágról, részterületről vagy éppen ak…

1.351 Ft

+ szállítási költség
2 ajánlat
Galilei

Németh László Galilei

Könyv » Tudomány
Az Európa Könyvkiadó 1991 szeptemberében indította el megújított, külsejében is vonzóbb sorozatát. Alaposan, minden részletre kiterjedő figyelemmel tervezte meg az összeállítást, hiszen a világirodalom és a magyar irodalom remekműveinek kiadásával eg…

410 Ft

+ szállítási költség
2 ajánlat
Egy kékharisnya följegyzéseiből

Esterházy Péter Egy kékharisnya följegyzéseiből

Könyv » Tudomány
A kötet az 1991 és 1994 tavasza közt született Esterházy-írásokat tartalmazza, mindazt, ami nem regény és nincs Kertész Imrének ajánlva. A szerző némiképpen önkényesen csoportosította a szövegeket, meghagyva egyben és időrendben az Élet és Irodalom-b…

2.792 Ft

+ szállítási költség
1 ajánlat
Pikareszk Auschwitz árnyékában

Heller Ágnes Pikareszk Auschwitz árnyékában

Könyv » Tudomány
A Múlt és Jövő kiadó Heller Ágnes zsidó tárgyú írásaiból indított sorozatot. Az indító kötet Auschwitz és Gulág címmelholokausztértelmezéseket adott közre. Második kötetként, a Pikareszk Auschwitz árnyékában című könyvében a filozófusnő zsidó irodalo…

720 Ft

+ szállítási költség
1 ajánlat
Ironikus etológia

Csányi Vilmos Ironikus etológia

Könyv » Tudomány
A szerző előadásában

2.541 Ft

+ szállítási költség
1 ajánlat
A megismeré​studomá​ny alapjai

Pléh Csaba A megismeré​studomá​ny alapjai

Könyv » Tudomány
,,A megismeréstudomány kritikus mozzanata a megismerés megértésének keresése, legyen az valóságos vagy elvont, emberi vagy gépi. A cél az értelmes kognitív viselkedés megértése. Reményünk az, hogy mindez elvezet az emberi értelem, a tanítás és tanulá…

2.975 Ft

+ szállítási költség
1 ajánlat